[email protected]: Strengthening Connections and Solidarity

1/11 videos
1
Ugnay: Ang Katibayan ng Pamumuno ni Dekano Felino P. Lansigan
Ugnay: Ang Katibayan ng Pamumuno ni Dekano Felino P. Lansigan
2
Bigkis: Pamana ni Dekana Zita Albacea sa nagkakaisang Agham at Sining
Bigkis: Pamana ni Dekana Zita Albacea sa nagkakaisang Agham at Sining
3
Sulong: Magkasamang Pagpapaunlad ng Agham at Sining
Sulong: Magkasamang Pagpapaunlad ng Agham at Sining
4
CASalo sa Singkwenta, Huntahang Alumni: Dangal at Husay [Episode 2]
CASalo sa Singkwenta, Huntahang Alumni: Dangal at Husay [Episode 2]
5
Subli: Pamanang-diwa ni Dekana Corazon B. Lamug
Subli: Pamanang-diwa ni Dekana Corazon B. Lamug
6
Tatak ng Kahusayan: Dean Pacifico Payawal
Tatak ng Kahusayan: Dean Pacifico Payawal
7
Bakas ng Ningning: Dr. Carlito R. Barril
Bakas ng Ningning: Dr. Carlito R. Barril
8
CASalo sa Singkwenta, Huntahang Alumni: Dangal at Husay [Episode 1]
CASalo sa Singkwenta, Huntahang Alumni: Dangal at Husay [Episode 1]
9
Bisyonaryo: Dr. Percy E. Sajise
Bisyonaryo: Dr. Percy E. Sajise
10
CASaysayan: Panimula at Pag-unlad ng Kolehiyo ng Agham at Sining
CASaysayan: Panimula at Pag-unlad ng Kolehiyo ng Agham at Sining
11
CASaysayan Teaser
CASaysayan Teaser

News and Updates